Index

Number of results: 1238
Page 1 of 124   Arrow_right   Arrow_last
Sorted by Title | Author | Publisher | Year

1 Uytrekening van de goude en silvere munts waardye, inhout der maten en swaarte der gewigten in de respective gewesten van Indiën Pdf
2 Voyagie gedaan door Jacob Janssen de Roy, na Borneo en Atchin, in 't jaar 1691, en vervolgens; op ordre van den Hoogh Edelen Heer Willem van Outhoorn, [etc.] door den reysiger selfs opgesteld : waar in veel seldzame ontmoetingen,deerlijke rampen [etc.] te sien sijn : als ook een fraaie beschrijving van het eiland Borneo, met der selver Koningrijken, als Banyer Massing, Succadana, Cottaringen [etc.] : insgelijks een getrouw berigt van het Koningrijk Atchin, op Sumatra, nevens veel andere bijzonderheden : tot nut en vermaak der liefhebbers van reysbeschrijvingen in 't ligt gebragt / [Jacob Janssen de Roy]
by Janssen de Roy, Jacob
s.n., 1700 Pdf
3 Oud en nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java en alle de eylanden onder dezelve landbestieringen behoorende : het Nederlands comptoir op Suratte, en de levens der groote Mogols; als ook een keurlyke verhandeling van 't wezentlykste, dat men behoort te weten van Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap der Goede Hoop en van Mauritius ... / door François Valentyn
by Valentyn, François
by Gerard onder de Linden, 1724 Pdf Pdf Pdf Pdf Pdf
4 Allerneueste und wahrhafte Ost-Indianische Reise-Beschreibung, darinnen, I: Seine durch Teutsch- und Holland nach Indien gethane Reise, II: Sein Eilff-jähriger Auffenthalt auf Java, Banda und den Sud-Wester-Insulen, ... , III: Seine Rück-Reise, ... / Ernst Christoph Barchewitz
by Barchewitz, Ernst Christoph
Stöszeln, 1730 Pdf
5 Reise in Ost-Indien, worinnen mancherley Merckwürdigkeiten, besonders aber die Anno 1740. in seiner Anwesenheit zu Batavia fürgefallene Rebellion der Chinesen, und deroselben darauf erfolgte grosse Massacre umständlich und aufrichtig beschrieben worden / Georg Bernhardt Schwarsz von Beutelspach
by Beutelspach, Georg Bernhardt Schwarsz von
s.n., 1748 Pdf
6 Beschreibung der Insel Sumatra, besonderers in Ansehung des Handels, und dahin gehörigen Merkwürdigkeiten. Nebst einer neuen Original-Charte / von Adolph Eschels-Kroon ; hrsg mit einer Vorr. von Gottlob Benedict van Schirach
by Eschels-Kroon, Adolf
Böhn, 1781 Pdf
7 Extract uyt d'ordre en reglement ter Vergaderinge van de Seventiene, de Generale Nederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie representerende, opgestelt en gearresteert, op den Inlandschen handel in Indiën, &c. item tot weeringe van den particulieren handel van Compagnies ministers, &c / Willem van Dam
by Dam, Willem van
Byl, 1782 Pdf
8 Beschryving van het eiland Sumatra, inzonderheid ten aanzien van deszelfs koophandel ... Benevens eene origineele kaart vandat eiland / door den heer Adolph Eschels-Kroon ... ; In 't Hoogduitsch uitgegeeven en met eene voorrede verrykt, door den heer Gottlob Benedict von Schirach ... Waar by gevoegd is een aanhangzel ... Uit het Hoogduitsch vertaald
by Eschels-Kroon, Adolf
by C.H. Bohn en zoon, 1783 Pdf
9 The history of Sumatra, containing an account of the government, laws, customs, and manners of the native inhabitants, with a description of the natural productions, and a relation of the ancient political state of that island / by William Marsden
by Marsden, William
Payne, 1783 Pdf
10 Voyage à l'isle de Sumatra, ou l'on décrit le gouvernement, le commerce, les arts, les loix, les coutumes et mœurs des habitans, les productions naturelles, et l'état politique du pays / par William Marsden ... ; trad. de l'Anglois par J. Parraud, sur la deuxième édition, avec des cartes
by Marsden, William
Chez Buisson..., 1794 Pdf Pdf

Page 1 of 124   Arrow_right   Arrow_last