Index

Number of results: 1238
Page 1 of 124   Arrow_right   Arrow_last
Sorted by Title | Author | Publisher | Year

1 Laporan daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas Sabang 1980/1981 / [disusun bersama oleh] Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang, dan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LPES), Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala Pdf
2 Lezing van den heer R.A. Eekhout, over De Ontworpen wetenschappelijke en praktische onderzoekingsreis dwars door Borneo, van Pontianak over Madoera Tewehnaar Samarinda : de staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust en Oembiliënkolenvelden, opgehelderd door kalklichtbeelden : de reis van den hoofd-ingenieur IJzerman dwars door Sumatra, in April 1892 gedaan, in woord en beeld : typen uit het Sumatrasche leven in woord en beeld
by Eekhout, Reneke Adriaan
De Bussy, 1892 Pdf
3 "Luctor et emergo" of de geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel / door R. van Eck
by Eck, Rutger van
Tjeenk Willink, 1899 Pdf
4 "Roeit uit dat gebroedsel, verneder die klant" : het Nederlandse vijandbeeld van Atjeh in momenten, 1837, 1873, 1894 / M.J.M. Lörtzer
by Lörtzer, M. J. M.
s.n., 1990 Pdf
5 'Ik ben journalist ex professo' : over Atjeh en socialisten, vrouwen en literatuur, luchtjes van Den Haag en godloverige kwezelarij / P.A. Daum ; een keuze uit Daums Indische journalistiek samengest. en ingel. door Gerard Termorshuizen
by Daum, Paulus Adrianus
Nijgh & Van Ditmar, 1990 Pdf
6 14 Jahre in den Tropen : Schilderungen über hochinteressante Begebenheiten in den Tropen bis zur Rückkehr in die Heimat / tatsächlich erlebt und niedergeschrieben von Eduard Gerlach
by Gerlach, Eduard
Im Selbstverlag der Witwe des Verfassers, 1904 Pdf
7 15 Tahun Institut Agama Islam Negeri Jami'ah Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 5 Oktober 1963 - 5 Oktober 1978 / (ed.) Ramly Maha
by Maha, Ramly
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry, 1978 Pdf
8 59 tahun Aceh merdeka di bawah pemerintahan ratu / A. Hasjmy
by Hasjmy, Muhammad Ali
Bulan Bintang, 1977 Pdf
9 A case study of pragmatic linking / Mark Durie
by Durie, Mark
s.n., 1994 Pdf
10 A contextual grammar of Acehnese sentences / Abdul Gani Asyik
by Asyik, Abdul Gani
University Microfilms International (drukker), 1987 Pdf

Page 1 of 124   Arrow_right   Arrow_last